Siit leiate magistritööde ja 4-aastase õppeajag bakalurusetööde teemasaid, mis peaks huvitama ambitsioonikaid ja võimekaid üliõpilasi:

 

 

1) Äriprotsesside ja töövoogude analüüs globaalsetes infosüsteemides

Globaalse konkurentsi tingimusis saavutavad edumaa konkurentide ees
ettevõtted, mis suudavad kasutada olemasolevaid inforessursse
innovatiivsel moel ning on võimelised omi Äriprotsesse dünaamiliselt
Ümberkorraldama. Arvestades seda vajadust on viimastel aastatel suurimad
tarkvaratootjad, IBM, Microsoft, BEA, Oracle, SAP, jne, investeerinud
teenustepƵhise tarkvaraarhitektuuri (Service-Oriented Architecture, SOA)
arendusse. SOA kontekstis vaadeldakse infoteenuseid äriprotsessidena.

Käesoleva projekti raames kaardistatakse osa olemasolevaid infoteenuseid
ning analüüsitakse võimalusi nende automaatseks integreerimiseks.
Kaardistamiseks ning analüüsiks kasutatakse spetsiaalset tarkvara.

Projekti tulemused on järgnevad:
* detailne ülevaade olemasolevatest (äri)infoteenustest
* uued ideed novaatorlikeks infoteenusteks, mida saaks väheste
ressurssidega olemasolevate infoteenuste baasil luua
* hinnang olemasolevate infoteenuste integreeritavuse kohta

Projekt toimub koostöös ettevõttega SOA Trader OÜ (www.soatrader.com),
kes on esimene infoteenuste vahendaja Eestis/Euroopas ning tegeleb
outsourcing'u riskide maandamisega. Projekti kÄigus tagatakse tudengile
ligipääs ligi 40 000 äriprotsessi kirjeldusele. Vastastikuse huvi korral
on projekti lõppedes tudengil võimalus asuda tööle samas valdkonnas
teadmusinsenerina SOA Trader-i tiimis.

Kasu tudengile sellest projektist:
* innovatiised ideed
* kokkupuude Ülisuure globaalse ÄriinfosÜsteemiga
* kokkupuude AI ja semantilise veebi tehnoloogiatega
* taust strateegiliseks IT planeerimiseks
* hea võimalus leida endale töökoht
* tõsine panus teadusesse ning arendusse


2) Graafiliste liideste automaatne genereerimine infoteenustele

Kuigi suur osa infoteenustest veebis on hetkel mõeldud vaid inimestele,
on hakanud ekponentsiaalselt suurenema vaid infosüsteemidele mõeldud
infoteenuste arv. Viimaste all peetakse silmas veebiteenuseid, mis on
kirjeldatud WSDL dokumentidega. Kuna WSDL baseerub XML keelel, siis on
lihtsustatud kasutajaliideste automaatne genereerimine nende
kasutamiseks.

Siiski pole ainuüksi WSDL dokument piisav kasutajasõbralike liideste
genereerimiseks. Seega tuleb projekti raames kasutada ka semantilise
veebi tehnoloogiaid. Konkreetsed tehnoloogiad selguvad projekti
käivitamisfaasis.

Projekti tulemused on järgnevad:
* tarkvara graafiliste liideste automaatseks genereerimiseks
* 2-5 automaatselt genereeritud veebipõhist kasutajaliidest

Projekt toimub koostöös ettevõttega SOA Trader OÜ (www.soatrader.com),
kelle üheks eesmärgiks on vähendada veebiteenuste arendamisele kuluvaid
ressursse. Projekti käigus tagatakse tudengile ligipääs ligi 5 000
infoteenuse kirjeldusele, mida saab kasutada arendatud tarkvara
demonstreerimiseks. Vastastikuse huvi korral on projekti lõppedes
tudengil võimalus asuda tööle samas valdkonnas programmeerijana SOA
Trader-i tiimis või mõne SOA Trader-i partneri juures.

Kasu tudengile sellest projektist:
* kogemus WSDL ja XML kasutamisel
* kokkupuude AI ja semantilise veebi tehnoloogiatega
* võimalus luua uus innovatiivne veebiteenus
* hea võimalus leida endale töökoht


3) Liides veebibrauserile infoteenuste rakendamiseks

Veebibrauserid on tarkvara, mida kasutavad sajad miljonid
Internetikasutajad. Seega on brauserid atraktiivseks keskkonnaks uue
tarkvara levitamisel.

Viimase 5 aasta jooksul on toimunud tugev progress infoteenusete
valdkonnas (vaata XML, WSDL, SOA), mille tulemusena on täna kümneid
tuhandeid masinloetavaid infoteenuseid saadaval. Viimased pakuvad
näiteks finantsinfot, SMS-de saatmise võimalust, aadressiotsinguid,
sõnaraamatute funktsionaalsust ja paljut muud. Kuna WSDL keeles
kirjeldatud infoteenustel ei ole kasutajaliidest, siis pole nad hetkel
lõppkasutajatele kättesaadavad.

Käesoleva projekti raames luuakse liides, mis võimaldaks Interneti
tavakasutajatel ligipääsu siiani kättesaadamatule informatsioonile.
Loodav liides kuulub samasse kategooriasse kui Google Desktop, Skype Web
Toolbar ja teised analoogsed liidesed.

Projekti tulemused on järgnevad:
* liides infoteenuste käivitamiseks ning info kuvamiseks valitud
brauseris
* tarkvara liidese dünaamiliseks seadistamiseks semantilise veebi
tehnoloogiate kaudu - võimalus valida kuidas, millal ja millist infot
kasutajale kuvada
 
Projekt toimub koostöös etteõttega SOA Trader OÜ (www.soatrader.com),
kelle üheks eesmärgiks on vähendada veebiteenuste arendamisele kuluvaid
ressursse. Projekti käigus tagatakse tudengile ligipääs ligi 5 000
infoteenuse kirjeldusele, mida saab kasutada arendatud tarkvara
demonstreerimiseks. Vastastikuse huvi korral on projekti lõppedes
tudengil võimalus asuda tööle samas valdkonnas programmeerijana SOA
Trader-i tiimis või mõne SOA Trader-i partneri juures.

Kasu tudengile sellest projektist:
* kogemus WSDL ja XML kasutamisel
* kokkupuude AI ja semantilise veebi tehnoloogiatega
* võimalus luua uus innovatiivne liides brauseritele
* hea võimalus leida endale töökoht


4) Masinõppimine äriprotsesside automaatseks kategoriseerimiseks

Arvestades turu vajadusi on viimastel aastatel suurimad tarkvaratootjad,
IBM, Microsoft, BEA, Oracle, SAP, jne, investeerinud teenustepõhise
tarkvaraarhitektuuri (Service-Oriented Architecture, SOA) arendusse.
Selle tegevuse tulemusena on veebis publitseeritud tuhandeid
infoteenuste kirjeldusi, mille sisust arusaamiseks võib kuluda päevi kui
mitte nädalaid. Sellega seoses on tekkinud suur vajadus tarkvara järele,
mis suudaks automaatselt määrata vastavate infoteenuste sisendite ning
väljundite tähenduse. Masinõppimine võiks olla üheks lahenduseks - olles
eelnevalt määranud teatud sisendite ning väljundite tähenduse - saab
teatud tõenäosusega määrata ka ülejäänute oma.

Käesoleva projekti raames luuakse tarkvara infoteenuste sisendite ja
väljundite automaatseks klassifitseerimiseks. Vastavat
tarkvarakomponenti saaks seejärel rakendada intelligentsetes
otsingumootorites, mis rakendaks info otsimisel mitte ainult veebi, vaid
ka andmebaase. Seeläbi suureneks oluliselt otsingumootorite kvaliteet.

Projekti tulemused on järgnevad:
* tarkvara infoteenuste semantika automaatseks määramiseks

Projekt toimub koostöös ettevõttega SOA Trader OÜ (www.soatrader.com),
kes on esimene infoteenuste vahendaja Eestis/Euroopas ning tegeleb
outsourcing'u riskide maandamisega. Projekti käigus tagatakse tudengile
ligipääs ligi 50 000 infoteenuse kirjeldusele. Vastastikuse huvi korral
on projekti lõppedes tudengil võimalus asuda tööle samas valdkonnas
programmeerijana SOA Trader-i tiimis või mõne SOA Trader-i partneri
juures.

Kasu tudengile sellest projektist:
* kokkupuude ülisuure globaalse (äri)infosüsteemiga
* kokkupuude AI ja semantilise veebi tehnoloogiatega
* tõsine panus teadusesse ning arendusse
* hea võµimalus leida endale töökoht