TAOK karikavõistlused ja Eesti Invaspordi Liidu esivõistlused teeraja-orienteerumises

Aeg: Laupäeval, 18. juunil 2005. Startide algus 11.00.

Koht: Tallinnas, Rocca Al Mare Vabaõhumuuseumis.

Võistlusreeglitest:
Võistleja saab stardis orienteerumiskaardi, kontrollkaardi ja kompostri. Orienteerumisrada ja kontrollpunktid on kantud kaardile. Võistleja peab läbima raja etteantud kontrollpunktide järjekorras. Liikuda võib üksnes mööda teid ja teeradu, nendelt lahkumine on keelatud. Liikuda võib jalgsi (sh. kasutades mistahes abivahendit), jalgrattaga või ratastooliga (manuaalse või elektrilisega). Võistlejal, kes puude tõttu vajab kõrvalabi, võib olla saatja.

Kaardile kantud kontrollpunktide piirkonnas maastikul on 3 kuni 5 kontrollpunkti tähist. Iga kontrollpunkti läheduses on tee või raja ääres tähistatud otsustuskoht. Võistleja peab otsustuskohas kaarti tõlgendades ja kontrollpunkti legendi kasutades otsustama, milline maastikul olevatest punktitähistest vastab kaardile trükitud kontrollpunkti ringi keskpunktile. Kontrollpunkti tähistele vastavad tähed A, B, C, D ja E, vaadatuna vasakult paremale (s.t. vasakpoolseimale tähisele vastab alati täht A). Vastus tuleb märkida kontrollkaardile otsustuskohast lahkumata, komposteerides kontrollkaardi vastavas veerus asuvat lahtrit. Kui ükski maastikul asuvatest kontrollpunkti tähistest ei vasta kaardil näidatud kontrollpunkti ringi keskpunktile, komposteeritakse lahtrisse Z.

Rajal on 2 ajavõtuga kontrollpunkti. Neid kontrollpunkte ei ole kantud sellele orienteerumiskaardile, mille võistlejad saavad stardis. Ajavõtuga kontrollpunktis pannakse võistleja istuma sellisesse asendisse, et ta näeb kõiki kontrollpunkti tähiseid. Samaaegselt stopperi käivitamisega annab kohtunik võistlejale kaardi, mis kajastab ainult kontrollpunkti ümbruse piirkonda ning millele on kantud kontrollpunkti ring ja legend. Aeg fikseeritakse hetkel, kui võistleja annab vastuse. Kontrollaeg ajavõtuga kontrollpunktides on 1 minut.

Kõik võistlejad peavad läbima finiši. Finišis annab võistleja kohtunikule ära orienteerumiskaardi, kontrollkaardi ja tagastab kompostri. Orienteerumiskaart ja kontrollkaart tagastatakse lõpetanud võistlejatele peale viimase võistleja starti.

Raja läbimise kiirus ei ole tulemuse arvestuse seisukohalt oluline, tingimusel, et rada läbitakse kontrollaja piires. Kontrollaeg on 2 tundi.

Tulemuste arvestus:
Iga õigesti märgitud kontrollpunkt annab ühe punkti. Ajavõtuga kontrollpunktide puhul annab ühe punkti õige vastus, mis on antud kuni 60 sekundi jooksul. Vale vastus ajavõtuga kontrollpunktis toob kaasa trahvi 60 sekundit, mis liidetakse vastamiseks kulunud ajale. Ajavõtuga kontrollpunktis 60 sekundi jooksul vastuse mitteandmine toob kaasa trahvi 120 sekundit. Mõlemas ajavõtuga kontrollpunktis vastamiseks kulunud ajad (koos võimalike trahvidega) liidetakse kokku, see moodustab võistleja koguaja.
Tulemuste arvestuses järjestatakse võistlejad kogutud punktisumma alusel. Võrdse punktisummaga võistlejad järjestatakse koguaja alusel.

Stardikorraldus:
Eraldistart. Stardiintervall 2 minutit. Stardiprotokoll avaldatakse Internetis aadressil: keeks.cyber.ee/ta-ok/ hiljemalt 15.juuniks 2005.

Võistlusklassid:
TAOK karikavõistluste arvestus toimub avatud klassis, kus võivad osaleda kõik soovijad, sõltumata soost ja vanusest.
Eesti Invaspordi Liidu esivõistluste arvestus toimub paraolümpia klassis, kus võivad osaleda füüsilise puudega isikud, kelle puue põhjustaks olulisi takistusi orienteerumisjooksu võistlustel. Paraolümpia klassi võistlejate tulemus läheb samaaegselt arvesse ka avatud klassis.

Kaart: Mõõtkava 1:5000 (1 cm kaardil vastab 50 m looduses), kõrgusjoonte vahe 2 m. Kaardistatud kevadel 2005.

Raja pikkus: Läbitava tee pikkus on ca 2 km.

Registreerimine: Võistlusest osavõtuks on vajalik eelregistreerimine hiljemalt 12.juuniks 2005. Osavõtutasu on võimalik tasuda sularahas kohapeal. Registreerida saab e-mailiga L.Leppik@online.ee või signe@eil.sport.ee või telefonil 56159998.

Osavõtutasu: Võistluse osavõtutasu on 10 krooni. Avatud klassi osavõtjad peavad Vabaõhumuuseumi territooriumile sissepääsuks ostma pileti (täiskasvanutel 30 kr., õpilastel, üliõpilastel ja pensionäridel 15 kr.). Puuetega inimestele on sissepääs Vabaõhumuuseumi tasuta.

Autasustamine: Mõlema võistlusklassi kolme paremat autasustatakse esemelise auhinna ja diplomiga. Võistlusklassi võitjat autasustatakse lisaks karikaga. Võistleja, kes saavutab auhinnalise koha mõlemas võistlusklassis, saab kaks auhinda.

Korraldajad: TA orienteerumisklubi ja Eesti Invaspordi Liit

Peakohtunik: Lauri Leppik

Rajameister: Ilmar Kirjanen