Täiendav võistlusinfo

Kohalesõit

Tähistus on Vabaõhumuuseumi tee ja Paldiski mnt. ristmikult ning Rannamõisa tee ja Lõuka tn. ristilt.

Reedeõhtusel tipptunnil on liiklus Tallinnas - sealhulgas ja eriti Haabersti ringil - tihe. Arvestage sellega ja võimalike parkimisprobleemidega ning ärge jätke tulekut viimasele minutile!

Parkimine

Vabaõhumuuseumi peasissepääsu juures on parkimisvõimalus ca 100 autole. Selle parkla täitumisel tuleb otsida parkimiskohta Rocca al Mare kooli juures või kaugemal - Haabersti Rimi Hüpermarketi (end. Citymarket), Saku suurhalli või Rocca al Mare kaubanduskeskuse juures (vt. joonist). Sealt on muuseumi peasissepääsuni 500-800 meetrit.

Oma klubi bussiga tulevatel klubidel soovitame lasta võistlejad bussist välja muuseumi peasissepääsu juures, parkida buss võistluse ajaks kaugemale (nt. Rocca al Mare kaubanduskeskuse, Rimi Hüpermarketi või Saku suurhalli juurde) ning võistluse lõppedes kutsuda buss võistlejatele muuseumi juurde järele.

Õhtuti pargib Vabaõhumuuseumi ja Rocca al Mare kooli juures palju tervisejooksjaid ja rulluisutajaid, seepärast võib parkimiskoha leidmisega olla raskusi ja hilisemad tulijad peavad auto jätma kaugemale. Vabaõhumuuseumi tee äärde ei tohi parkida!

Pääs Vabaõhumuuseumi

Võistlusmaastik - Vabaõhumuuseumi ala - on suletud kuni EMV-ni, s.t. seal ei tohi treenida ega kaardiga liikuda. Võistluspäeval, 17.juunil hakatakse võistlejaid Vabaõhumuuseumi territooriumile lubama alates kella 16.00-st. Võistlejad sisenevad maastikule muuseumi peasissepääsust. Sissepääsu juures jagatakse võistlejatele rinnanumbrid. Võistlejad lubatakse territooriumile rinnanumbri alusel. Territooriumilt väljumisel võtke rinnanumber kaasa, kui soovite hiljem tagasi sisse pääseda.

Mittevõistlejatest kaaslased, lapsevanemad ja treenerid peavad Vabaõhumuuseumi territooriumile pääsuks ostma muuseumi pileti, nii nagu kõik teised külastajad. Pileti hind on täiskasvanule 30 krooni, õpilastele/üliõpilastele/pensionäridele 15 krooni.

Võistluspäeval alates kella 19.00 võivad võistlemise lõpetanud võistlejad minna muuseumiga tutvuma, s.t. võistlusala sulgemise piirang lõpeb kell 19. Muuseum suletakse 20.00.

Võistluskeskus ja soojendusala

Võistluskeskus asub Nätsi tuuliku juures, muuseumi peasissepääsust mere poole kulgeva tee otsas, peasissepääsust ca 400 meetri kaugusel. Enne võistlust ja võistluse ajal enne oma starti on võistlejatel lubatud liikuda, sh. teha soojendusjooksu, ainult sellel teel. Väljaspool seda teed on lubatud üksnes külastada WC-d, siseneda Kolu kõrtsi ja liikuda võistluskeskuses lindiga piiratud alal (vt. joonist).

WC

Võistlejad võivad kasutada kahte välikäimlat - üks asub muuseumi peasissepääsu juures ja teine Kolu kõrtsi taga. Kolu kõrtsis sees asuvad WC-d. Kolu kõrtsi ei tohi siseneda naeltega jalanõudes.

Vabaõhumuuseumi territooriumil ei ole pesemisvõimalust.

Võistlusmaastik

EMV maastik pole tavaline sprindimaastik - võistlus toimub MUUSEUMIS. See on koht, kus talletatakse meie kultuuripärandit. Enamus hooneid ja aedu on muuseumi eksponaadid. Seetõttu on ka võistlejate käitumisjuhised tavapärasest erinevad.

Talude hoovidest võib läbi joosta, kuid keelatud on ületada (ükskõik mis moodi) puu- ja kiviaedu, mis on kaardile märgitud ületamatu aia või müüri tingmärgiga. Nendest aedadest ei tohi ka aeda puutumata üle hüpata! Kõik kiviaiad on märgitud ületamatutena, s.t. neid on keelatud ületada. Osa kiviaedu on väga madalad - alla 1 meetri - kuid on siiski tähistatud ületamatutena, kuna aiad on õrnad ning et kõigi võistlejate (nii HD16, HD21 kui ka HD50) tingimused oleksid võrdsed. Vanad eestlased, kes selliseid aedu ehitasid, käisid väravast. Orienteerujatel on sama ülesanne - leida kaardilt väravakoht ja käia väravast. Võistluspiirkonnas on ainult üks kopliaed, mis on märgitud ületatavana (selle aia alt mahub võistleja läbi). Samuti on keelatud hüpata alla järsakust kohtades, kus see on märgitud ületamatuna. Palume noorte treeneritel eraldi juhtida oma juhendatavate tähelepanu nendele reeglitele.

Maastikul on võistluse ajal hulk rajakohtunikke (kollaste vestidega), kes jälgivad võistlusreeglitest kinnipidamist.

Muuseum on võistluse ajal külalistele avatud. Arvestage, et territooriumil on teisi inimesi.

Naeltega jalanõud on võistlusel lubatud. Naeltega jalanõudes ei tohi aga siseneda hoonetesse, sh. Kolu kõrtsi.

Rinnanumbrid

Kõik võistlejad peavad võistluse ajal kandma rinnanumbrit.

Eelstart

Eelstart on 2 minutit. Eelstardis on võimalik võtta lisalegende.

Hilinejate starti lubamisest

Stardiintervall on võistlusreeglite ja EMV juhendi järgi 1 minut. Starti hilinemisel kuni 30 sekundit lubatakse võistlejal koheselt startida. Hilinemisel üle 30 sekundi lubatakse võistlejal startida järgmisel vabal poolminutil, s.t. nii et vahe eelneva, õigel ajal startijaga oleks vähemalt 30 sekundit.

Rajad

KlassKmKPKlassKmKP
D16 1,968H162,469
D18 2,128H182,712
D20 2,469H202,712
D21 2,7113H213,3114
D35 2,469H352,712
D40 2,128H402,469
H452,128
D50 1,57 8H501,968

D21 ja H21 rajal asub raja esimesel kolmandikul vaate KP. Vaatepunkt asub võistluskeskusest põhja suunas.

Võistlusraja keskel on lubatud joosta mööda finišitähistust ja finišikoridori.

Ohukohad

Autasustamine

Autasustamine toimub orienteeruvalt 19.15-19.30.

Toitlustamine

Kolu kõrts pakub rahvalikke toite. Kõrts on avatud kuni kl. 20.00.