Küberneetika Instituudi Raamatukogu kasutuseeskirjad


1. Üldsätted

1.1.TTÜ Küberneetika Instituudi Raamatukogu teenindab kõiki raamatukogu teenuseid vajavaid isikuid.

Raamatukogu on avatud tööpäeviti E-R 9.00-16.00.

TTÜ Küberneetika Instituudi töötajaile on raamatukogu avatud ööpäevaringselt vastava taotluse esitamisel.

2. Lugejaks registreerimine 

2.1.Lugejaks saab registreerida lugemissaalis (B 413). Väljastpoolt maja tulevatel lugejatel palume oma tulekust ette teatada tel 620 4209, 620 4208. Lugejakaardina kehtib ID-kaart

2.2.Raamatukogu lugejaks registreerimisel on vajalik esitada
isikut tõendav dokument.

2.3.Registreerimisel tutvustatakse lugejale raamatukogu kasutuseeskirja, mille täitmist kinnitab lugeja oma allkirjaga.


3. Teavikute kohalkasutus

3.1. Kohalkasutusõigus on kõigil raamatukogu lugejatel.

3.2. Avariiulitel paiknevaid teavikuid saab kasutada lugemissaalis raamatukoguhoidja vahenduseta..

3.3. Elektroonilisi teavikuid saab kasutada lugemissaali arvutitöökohtadel.

3.4. Teaviku laenamiseks koju peab lugeja esitama täpselt ja loetavalt täidetud soovisedeli.

3.5. Tellitud teavikuid hoitakse lugemissaalis kolm päeva.

4. Teavikute kojulaenutus

4.1.Koju laenutatakse

4.2.Teavikute laenutustähtajad määrab raamatukogu sõltuvalt teaviku tüübist ja lugejatüübist.

4.3.Kui teaviku kasutamiseks ei ole registreerunud teisi lugejaid, saab laenutähtaega pikendada:

 
4.4.Tähtajaks tagastamata teavikute eest võetakse viivist direktori käskkirjaga
määratud korras.

4.5.Võlgnevusega lugejatele teavikuid ei laenutata.

4.6. Lugemissaalist välja ei laenutata:
 

4.7. Lugeja poolt rikutud või kaotatud teavikud tuleb lugejal

5. Laenutähtajad
 

Teaviku liik

TTÜ Küberneetika Instituudi töötaja

Muu lugeja

Teatmeteosed

1 päev

-

Ajakirjad

16 päeva, 1 pikendus

-

Raamatud, raamatuseeriad

180 päeva, pikendamine vajadusel

16 päeva, 3 pikendust, viivis 3 eurosenti (0,03 €),

5 viivisevaba päeva

CD-ROM-id, dissertatsiooonid, käsikirjad

30 päeva, 3 pikendust

-


MT 31.12.2016