CIDEC    
ÜIK
Estonian Winter Schools in Computer Science    
Eesti arvutiteaduse talvekoolid
EWSCS 2002
EATTK 2002

7th Estonian Winter School in Computer Science (EWSCS)
VII Eesti Arvutiteaduse Talvekool (EATTK)

Palmse, Estonia
March 3 - 8, 2002

REGISTRATION FORM - deadline February 3, 2002 !


first name*

last name*

Sex/ Sugu:

     Male/ Mees
     Female/ Naine

home university (company)

department


undergraduate student/ kraadieelõppur
MSc student/ magistrant
PhD student/ doktorant


year of study
mitmenda aasta

teaching staff/ õppejõud
other/ muu

specify - täpsusta


your field of interest - teie huvide ring


I WANT TO PARTICIPATE IN THE WINTER SCHOOL and / TAHAKSIN OSALEDA TALVEKOOLIS ning
will give a presentation / teen ettekande
just want to listen to the lectures / soovin vaid kuulata loenguid

presentation title - ettekande pealkiri

name of advisor - juhendaja nimi


HOW TO CONTACT YOU - TEIE KONTAKTANDMED

address - aadress

town - linn

zip - postiindeks

country - riik

e-mail*

phone - telefon

fax - faks

webpage


SPECIAL BUS TO PALMSE
ERIBUSS PALMSESSE
go on bus from IoC / tulen bussi peale KübI juurest
go on bus from Central Bus Terminal / tulen bussi peale Bussijaamast
come on my own / tulen omal jõul
. . . AND BACK
. . . JA TAGASI
back to Tallinn by special bus / tagasi Tallinna eribussiga
leave Palmse on my own / lahkun Palmsest omal jõul

Please add any comments
or additional information:
Kirjutage siia
kui Teil on kommentaare
või küsimusi:

http://www.cs.ioc.ee/yik/schools/win2002/

Modified Tuesday, Mar 06, 2018 at 16:54 EET+0200 by monika@cs.ioc.ee