CIDEC logo PUBLIKATSIOONID / PUBLICATIONS
Back

* Sulev Kuiv
Moodulite pakett informaatika ja tehnoloogia õpetamiseks: ARVUTI RIISTVARA
Avatud Eesti Fondi projekt E98-6.01-02.01, Tallinn 1998, pp. 67.
Elektrooniline väljaanne: ARVUTI RIISTVARA (eesti keeles, in Estonian).

* Valdo Praust
KEERUKUSTEOORIA ALUSED
Informaatika õpperaamat nr.1, Tallinn 1996, © Århus University 1996, pp. 211.
Loengutsükkel: Keerukusteooria alused. (eesti keeles, in Estonian).

* Proceedings of the Workshop Tempus JEP-6145
GENERAL PRINCIPLES OF INFORMATICS CURRICULA '95
TARTU, ESTONIA, January 21, 1995.
Published by University of Tartu, Department of Computer Science, 1995, pp. 55.
(inglise keeles, in English)


Back Top 28/01/1999 webmaster@cs.ioc.ee