(Eesti keeles) ÜIK: RAAMATUKOGU In English

ÜIK Raamatukogu sisaldab arvutiteaduse ja infotehnoloogiaalast kirjandust. Põhiosa raamatutest on soetatud TEMPUS Programmi poolt finantseeritud projekti
TEMPUS S_JEP-6145 "IT & CS Education Development Center for Estonian Universities"
varadega või on saadud kingituseks projekti partneritelt.

see BRICSi raamatud
see DAIMI raamatud
see Raamatute loetelu TEEMAde järgi
see Raamatute loetelu AUTORite järgi
see Raamatute loetelu PEALKIRJADE järgi

Asukoht TARTUs:
Asukoht TALLINNas:
Tartu Ülikool
Arvutiteaduse Instituut
Liivi 2, tuba 209.
Küberneetika Instituut
Ülikoolide Informaatikakeskus
Akadeemia tee 21, tuba B429.
Küsida Pr. Tiina Lasni Küsida Pr. Monika Perkmanni

TARTUs leiduvad raamatud on tähistatud TU logo ja TALLINNas leiduvad raamatud TTU logo.
Kuna raamatud on valdavalt ingliskeelsed, on info raamatute kohta samas keeles.

Back Seisuga 15/01/1997. Märkused: monika@cs.ioc.ee
| ÜIK Raamatukogu (freimitud) |