Tempus Home TEMPUS Structural Joint European Project JEP06145:
"IT & CS Education Development Center for Estonian Universities"
Eesti keeles
In English

Ajalugu Osalejad Aruanded (inglise keeles) Põhilised tegevussuunad Muud tegevused Projekti tulevikust

Selle üle-Euroopalise abiprojekti kaudu toetab TEMPUS-programm Eesti informaatikaalase kõrghariduse arendamist.
Projekti initsiatiivgruppi kuuluvad Merik Meriste (TÜ), Jaan Penjam (KübI ja TTÜ) ning Jüri Vain (KübI).


Projektis osalevad ülikoolid

Back Top

Aruanded (inglise keeles)

Back Top

Põhilised tegevussuunad

Projekti põhieesmärgiks on arvutiteaduse ja infotehnoloogia alase õpetuse edendamine Eestis, mis nõuab tegutsemist järgmistes suundades:

The main goal of the project activities considered is to integrate the teaching system of Estonian universities into the framework accepted in EC countries. For this goal it is foreseen to establish a coordinating Center of teaching and research in computer science and information technology (CS & IT). This should join people of different organisations interested in the subject, academic research and teaching staff.
Back Top

Vormiliselt projektiga seotud tegevus

Eelpoolnimetatud tegevussuundade realiseerimiseks on vajalik:

Back Top

Projekti tulevikust

Projekt on planeeritud kolmeks aastaks, eesmärgiga parandada informaatika alast õpetust ülikoolides. Kogu vastava õpetamisega setud probleemide ring ei ole selle ajaga ja projekti vahenditega lahendatav. Seetõttu näeme oma ülesannet tiheda koostöö loomises kõigi informaatika alase õpetamisega tegelevate organisatsioonide vahel.

Projekti võiks lugeda õnnestunuks kui kolme aasta järel:


Back Top 31/10/1996 monika@cs.ioc.ee