ÜIK: Arvutiteadusega seotud kursused meil ja mujal


Meile teadaolevaid kursuste materjale WWWs...

*
LAI 8010 Digitaalkujutise töötlemine
+ Khoros Lab for TEMPUS CIDEC. Lektor Prof. Peter Sander, Nice'i Ülikool.
*
LAI 4150 Teoreetiline informaatika I
LAI 5151 Teoreetiline informaatika II. Lektor Prof. Jaan Penjam (TTÜ, KübI).
*
LAI 4032 Loogika arvutiteaduses. Lektor Prof. Jaan Penjam (TTÜ, KübI).
*
Loogiline programmeerimine (aineprogramm). Lektor Tõnu Tamme TÜ - (ATI)
*
Algebra 1 (1995.a. kevadsemester). Lektor Uve Nummert (TÜ - Matemaatika).
*
Algebra 2 (1995.a. sügissemester). Lektor Uve Nummert (TÜ - Matemaatika).
*
Lineaaralgebra eriseminar Lektorid Alar Leibak, Ahto Buldas (KübI).
*
Algoritmide keerukusteooria loengutsükkel Lektor Valdo Praust (KübI).
. . .

Kursuste nimekirju...

*
Informaatika õppekava TÜs.
*
TTÜ Teoreetilise informaatika õppetooli kursused
*
Kursuste nimekiri Stanfordi Ülikoolis USAs (Undergraduate Classes)
*
. . .

MP parandas seda lehekülge viimati 17/11/1995. Märkused: monika@cs.ioc.ee