in English Eesti keeles CIDEC logo TEGEVUS
Back
*
...

* 2.-14. oktoober, 1997, TTÜ, Prof. Enn Tõugu ja Dr. Vladimir Vlassovi loengukursus LAI 5290:
ARVUTIVÕRKUDE PROGRAMMEERIMINE JAVAS

* 4-7. märts, 1997, Palmse, Lahemaa: paralleelselt Talvekooliga korraldas ÜIK projekti Tempus CME-02078 raames seminari teemal
INFORMAATIKA-ALASE KÕRGHARIDUSE AKREDITEERIMINE

* 2-7. märts, 1997, Palmse, Lahemaa: ÜIK Talvekool 97

INFORMAATIKA UUED SUUNAD


* 14.-15. juuni, 1996, Tallinn: ÜIK korraldas teise Tempuse seminari teemal INFORMAATIKAHARIDUS BALTIMAADES

* 10-15. juuni, 1996, Tallinn: ÜIK aitas organiseerida Balti- ja Põhjamaade suvekooli
INTELLEKTITEHNIKA INSENERIRAKENDUSED

* 12.-14. juuni, 1996, Tallinn: ÜIK aitas organiseerida teist Baltimaade andmebaaside ja infosüsteemide seminari
DB&IS*96

* 3.-8. märts, 1996, Pühajärve, Otepää: ÜIK korraldas talvekooli

INFORMAATIKA UUED SUUNAD


* 21. jaanuaril, 1995, Tartu: Tempus JEP-6145 raames toimus seminar
INFORMAATIKA ÕPPEKAVADE PÕHIPRINTSIIBID
ÜIK avaldas materjalid (inglise keeles). Sisu ning artiklid saadaval ka PostScripti formaadis.

Back Top 27/01/1998 monika@cs.ioc.ee