Modeling and Simulation Group at IoC presents:

Teemad magistrandidele ja doktorandidele

Ründepuud, võrguressursside analüüs

Analüüsi rakenduste peamiseks probleemiks on optimeerimisülesannete lahendamine. Töö sisuks on rakenduste kohandamine selliselt, et neile oleks võimalik läheneda erinevate optimeerimisalgoritmidega, neid algoritme täiustada ja välja selgitada, millised neist on elujõulised ja kasutatavad.

Ruumiline indekseerimine ja interaktiivsed graafilised kasutajaliidesed

Suuretel skeemidel (komponentide arv tuhandetes) on interaktiivsuse tagamine suur probleem, kuna O(n) ja O(n^2) keerukusega visualiseerimisel kasutatavad algoritmid on selleks liialt aeglased. Antud töö sisuks on effektiivsete algoritmide väljatöötamine, mis võimaldavad suuremahuliste skeemide haldamist.

Andmete sobitamise algoritmid interaktiivsetes kasutajaliidestes

Teema sisuks on kasutajaliideste selline disain, mis võimaldab kasutaja näiliselt kaootilist tegevust effektiivselt analüüsida, formaliseerida ja talletada.

Nt. kui kasutaja veab klassiredaktoris hiirega vabakäejoont, siis võiks kaval algoritm punktijada asendada ilusama Bezier' kõveratest või splainidest kokku pandud joonega.

Kasutajaliideste süntees

Töö sisuks graafilise spetsifitseerimiskeele loomine või mõne olemasoleva kohandamine, et luua CoCoViLa mudelite ja ülesandepüstituste baasil töötavaid kasutajaliideseid.

Andmebaaside süntees

Töö sisuks spetsifitseerimiskeele loomine või mõne olemasoleva kohandamine, et luua CoCoViLa mudelitele ja ülesandepüstitustele liides andmebaaside kasutamiseks. Andmebaase peab saama spetsifikatsiooni baasil luua ja muuta (andmete automaatne ülekandmine versioonide vahel), sinna andmeid talletada ja lugeda.

Suurte genereeritud graafide automaatne paigutus

CoCoViLa Skeemiredaktor on võimeline haldama suuri graafe nt ründepuud, teenustepilved jne. Nende mõistlikult ja inimesele arusaadavalt-hallatavalt ekraanile paigutamine ongi käesoleva töö teemaks.

Suurte genereeritud graafide automaatne paigutus

CoCoViLa Skeemiredaktor on võimeline haldama suuri graafe. Inimesele on suurte graafide haldamine keeruline. Sellistel juhtudel on vajalik võimalus osad graafi elemendid nt. varjutada või koodnada üheks graafieleendiks ja vajadusel taasavada. Töö sisuks on sellise funktsionaalsuse disainimine ja realisatsioon. Selles osas on CoCOViLa skeemiredaktoris olemas juba funktsionaalsus, mis võimaldab skeemi osast luua uue klassi.

Veebist käivitatavad rakendused

CoCoViLa WebStart lubab süsteemi käivitamiset ilma seda eelnevalt installeerimata otse veebist. Töö sisuks on see protsess siluda ja muuta kasutajasõbralikuks, kus kasutaja saab avada otse talle meelepäraseid rakendusi ilma CoCoViLa skeemiredaktori täielikku menüüsüsteemi nägemata. Tuleb luua kirjeldusmehhanism sellise käitumise spetsifitseerimiseks.


Vahur Kotkas
Last update 09 June 2015